Wielopole Skrzyńskie 12
39-110 Wielopole Skrzyńskie
wtzwielopole@interia.pl
Tel./Fax. 17 22 14 143

 
 

Spotkanie Noworoczne

W dniu 30.01.2019r. w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej odbyło się Spotkanie Noworoczne. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Bożena Rogińska-Olech, Proboszcz Parafi Wielopole Skrzyńskie ks. Mariusz Siniak oraz rodzice i opiekunowie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wielopola Skrzyńskiego. Warsztaty Terapii Zajęciowej świętowali również siódmą rocznicę działalności placówki.