Wielopole Skrzyńskie 12
39-110 Wielopole Skrzyńskie
wtzwielopole@interia.pl
Tel./Fax. 17 22 14 143

 

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

Początki działalności

Nasza działalność

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim to placówka powołana przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w 2011 roku. Jej celem jest:

-        stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości uczestnictwa w rehabilitacji społecznej  i zawodowej;

-        ogólne usprawnianie;

-        rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;

-        przygotowanie do życia w środowisku społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej;

-        rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Terapia realizowana jest  w formie terapii zajęciowej, która prowadzi do ogólnego rozwoju i poprawy każdego uczestnika, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku rodzinnym i społecznym.  Uczestnikami warsztatów są osoby niepełnosprawne z orzeczonym umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności i posiadające wpis w orzeczeniu o zalecanym uczestnictwie w terapii zajęciowej.

Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w 8 różnych pracowniach:

-        Pracowni gospodarstwa domowego

-        Pracowni artystyczno muzycznej

-        Pracowni ogrodniczo technicznej

-        Pracowni komputerowo- biurowej

-        Pracowni fryzjerskiej z elementami wizażu

-        Pracowni edukacyjnej i umiejętności życia codziennego

-       Pracowni fotograficzno-reklamowej

-       Pracowni florystycznej

W placówce oprócz zajęć w pracowniach prowadzona jest rehabilitacja z fizjoterapeutą oraz uczestnicy są objęci pomocą psychologiczną.

Piątek 1 września 2017
 
 

Pracownie

Pracownia fotograficzno-reklamowa

 

Pracownia specjalizująca się głównie tworzeniem elementów grafiki komputerowej, obróbki zdjęć i tworzeniem prezentacji, a także produkcją materiałów promocyjnych. Jest w stanie umożliwić uczestnikom twórczą ekspresję oraz zapewnić umiejętności obsługi komputerów, aparatów fotograficznych i programów graficznych. Uczy również umiejętności społecznych przez konieczność współpracy w zespole nad wspólnymi projektami.

Czwartek 21 lutego 2019
 

Pracownia florystyczna

 

Pracownia specjalizująca się tworzeniem aranżacji kwiatowych, dekoracji wnętrz, uprawą oraz pielęgnacją roślin. Jest w stanie zapewnić uczestnikom rozwój umiejętności manualnych, kreatywności, twórczej ekspresji. Uczestnictwo w zajęciach Pracowni Florystycznej będzie miało pozytywny wpływ na dobrostan psychofizyczny uczestników oraz przygotowuje ich do prac związanych z tematami florystycznymi.

Czwartek 21 lutego 2019
 

Pracownia fryzjerska z elementami wizażu

 

 W naszej pracowni uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu  dbania o wizerunek.  Podczas zajęć zgłębiają tajniki w zakresie pielęgnacji włosów, modelowania, strzyżenia, jak również związane z pielęgnacją twarzy, dłoni i paznokci. Poznają podstawowe zagadnienia związane z higieną osobistą.  Uczą się wykonywania fryzur dziennych, okolicznościowych, ale również nabywają umiejętności w doborze fryzury do kształtu twarzy. Ważnym elementem w czasie zajęć jest również dobór makijażu i umiejętne wykonanie go do danej okoliczności. Tworzą kreacje okolicznościowe i zgodne z panującą porą roku, uczą się doboru dodatków i biżuterii, którą samodzielnie wykonują. Wykonywane są również prace manualne: wyroby z kordonka, modeliny, koralików.

Środa 27 września 2017
 

Pracownia edukacyjna i umiejętności życia codziennego

 

W naszej pracowni kształtujemy u naszych podopiecznych umiejętności niezbędne w codziennym funkcjonowaniu. Prowadzimy trening kulinarny, by mogli przyrządzać proste, pożywne posiłki, w estetyczny sposób je  podać i w odpowiedni sposób zachować się przy stole. Dbamy o wypracowanie postawy dbałości o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny. Uczymy utrzymywania ładu i porządku we własnym otoczeniu.

Jesteśmy bardzo dumni z naszego zielnika, w którym pielęgnujemy różne zioła. Kształtujemy postawy prozdrowotne i prospołeczne. Bywamy częstymi gośćmi w bibliotece i muzeum im. Tadeusza Kantora.  Podtrzymujemy umiejętności szkolne i stymulujemy procesy poznawcze. Stwarzamy również warunki do realizacji twórczych i artystycznych. Przy pomocy igły, nici, kordonka, wstążki, filcu powstają w naszej pracowni piękne przedmioty. Tworzymy kartki okolicznościowe i ozdoby związane ze świętami.

 

Środa 27 września 2017
 

Pracownia gospodarstwa domowego

 

Celem pracowni gospodarstwa domowego jest przygotowanie uczestników do samodzielności w życiu codziennym poprzez naukę przyrządzania posiłków, bezpiecznego posługiwania się sprzętem i przyborami kuchennymi, dokonywania zakupów, naukę czynności przydatnych w domu tj. pranie, prasowanie, sprzątanie. Uczestnicy uczą się dbać o czystość i estetykę w pracowni i jej otoczeniu. Poznają zasady racjonalnego odżywiania się, przygotowywania produktów do obróbki kulinarnej i uczą przygotowywać zapasy na zimę. Zdobywają umiejętność dekorowania wnętrz i wykonywania przedmiotów artystycznych zdobiących dom.  Na zajęciach uczą się także nakrywać  i dekorować stół oraz podstawowych zasad savoir vivre.

Środa 27 września 2017
 

Pracownia ogrodniczo-techniczna

 

Pracownia ogrodniczo – techniczna funkcjonuje w ścisłym związku z panującymi warunkami atmosferycznymi. W okresie letnim uczestnicy wraz z terapeutą przede wszystkim zajmują się ogrodem i sadem oraz dbają o porządek wokół budynku Warsztatów. Zaznajamiają się z zasadami uprawy roślin jadalnych na zasadzie cyklu siewu i sadzenia warzyw do zbioru plonów i przygotowania gruntu pod przyszłoroczną uprawę. W okresie jesienno-zimowym pracownia zajmuje się obróbką drewna i wykonywaniu prac na bazie drewna. Uczestnicy zaznajamiają się z zasadami pracy przy użyciu narzędzi i elektronarzędzi oraz przeprowadzania drobnych prac remontowych. Pracownia ma na celu wykształcenie w uczestnikach umiejętności przydatnych w codziennym życiu.

 

Środa 27 września 2017
 

Pracownia artystyczno-muzyczna

 

Uczestnicy warsztatów w pracowni artystyczno-muzycznej nabywają umiejętności z zakresu prac rękodzielniczych z wykorzystaniem różnorodnych technik np. decupage, papierowa wiklina, masa plastyczna, malowanie odlewów gipsowych, a także wykonywanie stroików i dekoracji okolicznościowych, jak również przygotowywanie występów artystycznych wspólnie z pozostałymi pracowniami. Uczestnicy pracowni artystyczno-muzycznej podczas zajęć mają możliwość poznawania i rozwijania zdolności manualnych oraz ćwiczeń w zakresie postrzegania wzrokowego i koordynacji ruchowej.

Środa 27 września 2017
 

Pracownia komputerowo-biurowa

 

Uczestnicy w tej pracowni zdobywają umiejętności posługiwania się komputerem. Uczą się jak napisać: ogłoszenie, sprawozdanie, podanie, życiorys, na bazie których zdobywają umiejętność podstawowej edycji i formatowania tekstów. Umiejętności te są bardzo potrzebne do podjęcia pracy. Korzystają z różnego rodzaju gier edukacyjnych, które rozwijają pamięć, spostrzegawczość, logiczne myślenie. Nabywają wiedzę z zakresu obsługi Internetu, uczą się wyszukiwania informacji pomocnych w życiu codziennym. Ponadto w pracowni wykonujemy dyplomy, zaproszenia, kartki okolicznościowe, które wykorzystujemy do promocji naszego warsztatu.

Posługujemy się różnymi technikami w terapii takimi jak: quilling, cardmaking.

Uczestnicy w trakcie zajęć wykonują zadania o różnej tematyce i stopniu trudności, w zależności od indywidualnych możliwości i zainteresowań.

 

Środa 27 września 2017
 

Nasza oferta dla uczestników

 

Na zajęcia uczęszcza 40 osób. Są to osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

 Obecnie mamy 8 pracowni, są to:

 • pracownia ogrodniczo-techniczna,
 • pracowania gospodarstwa domowego,
 • pracownia artystyczno-muzyczna,
 • pracownia komputerowo-biurowa,
 • pracownia fryzjerska z elementami wizażu,
 • pracownia edukacyjna i umiejętności życia codziennego,
 • pracownia fotograficzno-reklamowa
 • pracownia florystyczna.

W każdej pracowni jest po 5-ciu uczestników.

Warunki do przyjęcia na warsztaty:

 • ukończone 18 lat
 • orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany
 • orzeczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze wskazaniem na warsztaty.
Niedziela 30 lipca 2017
 
 

Kadra

Kadra

 

Kadra WTZ

 • Kierownik WTZ – mgr Barbara Święch-Bober
 • Psycholog – 
 • Fizjoterapeuta – mgr Sylwia Cebula
 • Księgowa/ Pracownik administracji biurowej – mgr Magdalena Wajda
 • Kierowca/konserwator – Janusz Misiora

 

 Instruktorzy terapii zajęciowej:

 • mgr Justyna Siuta – pracownia artystyczno-muzyczna
 • Terapeuta zajęciowy Dorota Strzępek – pracownia fryzjerska z elementami wizażu
 • Terapeuta zajęciowy Bernadeta Pieczonka – pracownia edukacyjna i umiejętności życia codziennego
 • Terapeuta zajęciowy Edyta Kurowska – pracownia gospodarstwa domowego
 • mgr Magdalena Brzozowska – pracownia komputerowo-biurowa
 • Terapeuta zajeciowy Andrzej Jaworek – pracownia ogrodniczo-techniczna
 • mgr Honorata Sypień-pracownia fotograficzno-reklamowa
 • inż. Dorota Godek-pracownia florystyczna
Wtorek 2 stycznia 2018
 

Nasi pracownicy

 

Informacje o pracownikach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

Niedziela 30 lipca 2017
 
 

Uczestnicy

Nasi uczestnicy

 

Informacje o uczestnikach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

Niedziela 30 lipca 2017