Wielopole Skrzyńskie 12
39-110 Wielopole Skrzyńskie
wtzwielopole@interia.pl
Tel./Fax. 17 22 14 143

 

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

Początki działalności

Nasza działalność

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim działalność rozpoczęły dnia 23 grudnia 2011 roku. WTZ jest placówką pobytu dziennego, w której jest prowadzona rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Niedziela 30 lipca 2017
 
 

Pracownie

Pracownia fryzjerska z elementami wizażu

 

 W naszej pracowni uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu  dbania o wizerunek.  Podczas zajęć zgłębiają tajniki w zakresie pielęgnacji włosów, modelowania, strzyżenia, jak również związane z pielęgnacją twarzy dłoni i paznokci. Poznają podstawowe zagadnienia związane z higieną osobistą.  Uczą się wykonywania fryzur dziennych, okolicznościowych ale również nabywają umiejętności w doborze fryzury do kształtu twarzy. Ważnym elementem w czasie zajęć jest również dobór makijażu i umiejętne wykonanie go do danej okoliczności.  Tworzą kreacje okolicznościowe i zgodne z panująca porą roku, uczą się doboru dodatków i biżuterii która samodzielnie wykonują. Wykonywane są również prace manualne: wyroby z kordonka, modeliny, koralików.

Środa 27 września 2017
 

Pracownia edukacyjna i umiejętności życia codziennego

 

W naszej pracowni kształtujemy u naszych podopiecznych umiejętności niezbędne w codziennym funkcjonowaniu. Prowadzimy trening kulinarny, by mogli przyrządzać proste, pożywne posiłki, w estetyczny sposób je  podać i w odpowiedni sposób zachować się przy stole. Dbamy o wypracowanie postawy dbałości o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny. Uczymy utrzymywania ładu i porządku we własnym otoczeniu.

Jesteśmy bardzo dumni z naszego zielnika, w którym pielęgnujemy różne zioła. Kształtujemy postawy prozdrowotne i prospołeczne. Bywamy częstymi gośćmi w bibliotece i muzeum im. Tadeusza Kantora.  Podtrzymujemy umiejętności szkolne i stymulujemy procesy poznawcze. Stwarzamy również warunki do realizacji twórczych i artystycznych. Przy pomocy igły, nici, kordonka, wstążki, filcu powstają w naszej pracowni piękne przedmioty. Tworzymy kartki okolicznościowe i ozdoby związane ze świętami.

 

Środa 27 września 2017
 

Pracownia gospodarstwa domowego

 

Celem pracowni gospodarstwa domowego jest przygotowanie uczestników do samodzielności w życiu codziennym poprzez naukę przyrządzania posiłków, bezpiecznego posługiwania się sprzętem i przyborami kuchennymi, dokonywania zakupów, naukę czynności przydatnych w domu tj. pranie, prasowanie, sprzątanie. Uczestnicy uczą się dbać o czystość i estetykę w pracowni i jej otoczeniu. Poznają zasady racjonalnego odżywiania się, przygotowywania produktów do obróbki kulinarnej i uczą przygotowywać zapasy na zimę. Zdobywają umiejętność dekorowania wnętrz i wykonywania przedmiotów artystycznych zdobiących dom.  Na zajęciach uczą się także nakrywać  i dekorować stół oraz podstawowych zasad savoir vivre.

Środa 27 września 2017
 

Pracownia ogrodniczo-techniczna

 

Pracownia ogrodniczo – techniczna funkcjonuje w ścisłym związku z panującymi warunkami atmosferycznymi. W okresie letnim uczestnicy wraz z terapeutą przede wszystkim zajmują się ogrodem i sadem oraz dbają o porządek wokół budynku Warsztatów. Zaznajamiają się z zasadami uprawy roślin jadalnych na zasadzie cyklu siewu i sadzenia warzyw do zbioru plonów i przygotowania gruntu pod przyszłoroczną uprawę. W okresie jesienno-zimowym pracownia zajmuje się obróbką drewna i wykonywaniu prac na bazie drewna. Uczestnicy zaznajamiają się z zasadami pracy przy użyciu narzędzi i elektronarzędzi oraz przeprowadzania drobnych prac remontowych. Pracownia ma na celu wykształcenie w uczestnikach umiejętności przydatnych w codziennym życiu.

 

Środa 27 września 2017
 

Pracownia artystyczno-muzyczna

 

Uczestnicy warsztatów w pracowni artystyczno-muzycznej nabywają umiejętności z zakresu prac rękodzielniczych z wykorzystaniem różnorodnych technik np. decupage, papierowa wiklina, masa plastyczna, malowanie odlewów gipsowych, a także wykonywanie stroików i dekoracji okolicznościowych, jak również przygotowywanie występów artystycznych wspólnie z pozostałymi pracowniami. Uczestnicy pracowni artystyczno-muzycznej podczas zajęć mają możliwość poznawania i rozwijania zdolności manualnych oraz ćwiczeń w zakresie postrzegania wzrokowego i koordynacji ruchowej.

Środa 27 września 2017
 

Pracownia komputerowo-biurowa

 

Uczestnicy w pracowni komputerowo-biurowej uczą się podstawowych zasad posługiwania się komputerem, doskonalą pisownię, przestrzeganie zasad interpunkcji i ortografii. Uczą się obsługi sprzętów znajdujących się w pracowni tj. drukarka, gilotyna, laminator, bindownica.  Rozwijają swoją spostrzegawczość, sprawność manualną, ćwiczą logiczne myślenie poprzez korzystanie z internetu, gier edukacyjnych. Tworzą kartki okolicznościowe, zaproszenia, foldery, dyplomy itp. Uczą się współdziałania i funkcjonowania w grupie.

Środa 27 września 2017
 

Nasza oferta dla uczestników

 

Na zajęcia uczęszcza 30 osób. Są to osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

 Obecnie mamy 6 pracowni, są to:

  • pracownia ogrodniczo-techniczna,
  • pracowania gospodarstwa domowego,
  • pracownia artystyczno-muzyczna,
  • pracownia komputerowo-biurowa,
  • pracownia fryzjerska z elementami wizażu,
  • pracownia edukacyjna i umiejętności życia codziennego.

W każdej pracowni jest po 5-ciu uczestników.

Warunki do przyjęcia na warsztaty:

  • ukończone 18 lat
  • orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany
  • orzeczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze wskazaniem na warsztaty.
Niedziela 30 lipca 2017
 
 

Kadra

Nasi pracownicy

 

Informacje o pracownikach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

Niedziela 30 lipca 2017
 
 

Uczestnicy

Nasi uczestnicy

 

Informacje o uczestnikach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

Niedziela 30 lipca 2017