Wielopole Skrzyńskie 12
39-110 Wielopole Skrzyńskie
wtzwielopole@interia.pl
Tel./Fax. 17 22 14 143

 

Informacje oraz dokumenty do pobrania

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - postać dostępna
 Pobierz
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Środa 31 marca 2021
 

Deklaracja dostępności Strony internetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

Deklaracja dostępności Strony internetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-07-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-07-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf, .jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • - brak opisu niektórych zdjęć lub ilustracji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Święch-Bober.
 • E-mail: wtzwielopole@interia.pl
 • Telefon: 172214143

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
 • Adres: Wielopole Skrzyńskie 200, 39-110 Wielopole Skrzyńskie
 • E-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl
 • Telefon: 17 2214819

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście główne do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).

2. W budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych

3. Wejścia do toalet i same toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

4. Budynek posiada dostosowania takie jak pochylnie, platformy. Brak informacji głosowych i pętliindukcyjnych.

5. Przed budynkiem wydzielone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

6. Warsztat dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.

7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Piątek 25 września 2020
 

Kadra

 

Kadra WTZ

 • Kierownik WTZ – mgr Barbara Święch-Bober
 • Psycholog – 
 • Fizjoterapeuta – mgr Sylwia Cebula
 • Księgowa/ Pracownik administracji biurowej – mgr Magdalena Wajda
 • Kierowca/konserwator – Janusz Misiora

 

 Instruktorzy terapii zajęciowej:

 • mgr Justyna Siuta – pracownia artystyczno-muzyczna
 • Terapeuta zajęciowy Dorota Strzępek – pracownia fryzjerska z elementami wizażu
 • Terapeuta zajęciowy Bernadeta Pieczonka – pracownia edukacyjna i umiejętności życia codziennego
 • Terapeuta zajęciowy Edyta Kurowska – pracownia gospodarstwa domowego
 • mgr Magdalena Brzozowska – pracownia komputerowo-biurowa
 • Terapeuta zajeciowy Andrzej Jaworek – pracownia ogrodniczo-techniczna
 • mgr Honorata Sypień-pracownia fotograficzno-reklamowa
 • inż. Dorota Godek-pracownia florystyczna
Wtorek 2 stycznia 2018
 

Lista zbiorcza dokumentów

 

Poniżej znajduje się zbiorcza lista ważnych dokumentów, które można pobrać:

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Statut Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim
 Pobierz
zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury BHP w WTZ w Wielopolu Skrz. w okresie pandemii COVID-19
Niedziela 30 lipca 2017