Wielopole Skrzyńskie 12
39-110 Wielopole Skrzyńskie
wtzwielopole@interia.pl
Tel./Fax. 17 22 14 143

 
 

Uroczyste poświęcenie busa

W dniu 29 stycznia 2020r. w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim nastąpiło uroczyste poświęcenie busa. Został on zakupiony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie do przewozu osób niepełnosprawnych, przy dofinansowaniu PFRON.

 

Uroczystość rozpoczęła się występem przygotowanym przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Po przywitaniu zaproszonych gości została wyświetlona prezentacja multimedialna, która przedstawiała działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Następnie odbyło się poświęcenie busa przez ks. Józefa Kłosowskiego Dziekana Dekanatu wielopolskiego, ks. dr Piotra Potyrałę Wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz ks. Mariusza Siniaka Proboszcza Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim.

 

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Dziennego Domu Pobytu Emerytów i Rencistów oraz Domu Pomocy Społecznej. Przedstawiciele Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim oraz jednostek im podległych. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.Nie zabrakło rodziców i opiekunów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wielopola Skrzyńskiego.

 

Głos zabrali Pan Fryderyk Kapinos – poseł na Sejm RP, Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Pan Maciej Szymański – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w Rzeszowie, Ks. dr Piotr Potyrała-wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Pan Łukasz Dziok-zastępca wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.

 

Pan wójt Marek Tęczar serdecznie podziękował wszystkim za przybycie.