Wielopole Skrzyńskie 12
39-110 Wielopole Skrzyńskie
wtzwielopole@interia.pl
Tel./Fax. 17 22 14 143

 
 

XXVIII Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego

13 kwietnia obradował XXVIII Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Spotkanie to odbywa się raz do roku i ma na celu zwrócić uwagę na problemy ludzi chorych i niepełnosprawnych.

W tym dniu swoje prace mogły zaprezentować placówki Osób Niepełnosprawnych. Warsztaty Terapii Zajęciowej z Wielopola Skrzyńskiego również były ze swoimi pracami.